ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN Hệ thống đăng kí và đăng nhập tự động giữa các website liên minh ongxanh.vn
Quy định liên quan đến thành viên

Điều 1
: Đăng ký thành viên

Thành viên đăng ký tài khoản trong ghiencana.com là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các bước quy định của công ty Cổ phần W3D Việt Nam (Dưới đây viết tắt là công ty), và được công ty chấp nhận sự đăng ký đó.
 
Điều 2 : Bản quy định

Tất cả các thành viên khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này
 
Điều 3 : Thay đổi quy định
Công ty chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải lên ghiencana.com, và sau khi đăng lên coi như quy định đó có hiệu lực. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên sử dụng ghiencana.com thì chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.
 
Điều 4 : Tư cách thành viên, và các bước đăng ký tài khoản sử dụng
 1. Tư cách thành viên :Thành viên sau khi đồng ý quy định này và kết thúc đăng ký tài khoản sử dụng trên ghiencana.com được coi là thành viên của ghiencana.com. Thành viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác. Chúng tôi có thể từ chối việc đăng ký làm thành viên của những thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách thành viên trên ghiencana.com.
 2. Bước đăng ký tài khoản :Thành viên phải đọc rõ các lưu ý, và điền chính xác nội dung thông tin cần thiết vào bản đăng ký mẫu.
 
Điều 5 : Thay đổi thông tin đăng ký

Sau khi đăng ký các thành viên có thể thay đổi thông tin đã đăng ký theo các bước đã quy định. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về những phát sinh liên quan đến việc thay đổi thông tin của các thành viên.
 
Điều 6 : Quản lý tài khoản và mật khẩu
 1. Thành viên sau khi đăng ký phải có trách nhiệm tự quản lý tên tài khoản và mật khẩu.
 2. Thành viên phải có nghĩa vụ thay đổi mật khẩu định kỳ, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh nếu thành viên mất mật khẩu do không thay đổi.
 3. Thành viên phải có trách nhiệm tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, nếu thành viên không quản lý tốt để người thứ ba lấy được thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất ký những tổn thất phát sinh do việc để mất thông tin trên gây ra.
 4. Thành viên không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu.
 5. Nếu trong một thời gian nhất định chúng tôi thấy rằng tài khoản và mật khẩu của thành viên không được sử dụng, chúng tôi có thể tạm ngưng việc sử dụng tài khoản đó. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể xóa tài khoản và mật khẩu của thành viên mà không cần được thành viên chấp thuận. Và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về sự tổn hại phát sinh từ việc thành viên không quản lý được tài khoản của mình.
Điều 7 : Sử dụng thông tin đăng ký
 1. Thông tin do các thành viên đăng ký lên ghiencana.com sẽ thuộc quyền sở hữu của công ty Cổ phần vật giá Việt Nam, được quản lý và sử dụng theo các chính sách về bảo vệ thông tin cá nhân của công ty.
 2. Một phần thông tin của các thành viên sẽ được sử dụng làm số liệu thống kê ở mức độ sẽ không phân biệt được từng cá nhân. Trong trường hợp nếu chúng tôi sử dụng thông tin của các thành viên ở mức độ cao hơn thì chúng tôi sẽ thông báo với thành viên đó.
 3. Khi thành viên có hành vi gây tổn hại đến các thành viên khác hoặc người thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của thành viên đó cho người bị hại, cảnh sát, hoặc các cơ quan hữu quan.
 4. Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát, cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương, hoặc công ty làm về bảo mật yêu cầu công ty chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản của công ty.
Điều 8 : Ngừng sử dụng dịch vụ
 1. Trong trường hợp thành viên muốn ngừng sử dụng dịch vụ, thì thành viên sẽ tiến hành các thủ tục đã quy định của công ty chúng tôi.
 2. Sau khi kết thúc sử dụng dịch vụ, tài khoản và mật khẩu của thành viên sẽ mất
Điều 9 : Cấm, hủy bỏ tư cách sử dụng của thành viên
Trong trường hợp công ty chúng tôi xác nhận được thành viên vi phạm những điều dưới đây, chúng tôi có thể ngừng, hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng ghiencana.com của thành viên đó, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp thành viên gây tổn hại đến lợi ích của công ty chúng tôi, hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu dưới đây, thì thành viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó.
 1. Đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký thành viên.
 2. Có các hành vi vi phạm pháp luật, quy định này
 3. Có những hành vi bất chính khi sử dụng ghiencana.com
 4. Sử dụng tài khoản và mật khẩu và mục đích bất chính, hoặc cho người thứ ba sử dụng.
 5. Gây tổn hại đến công ty chúng tôi
 6. Những hành vi mà công ty chúng tôi cho rằng không phù hợp.
Điều 10 : Thông báo
Công ty chúng tôi sẽ gửi các bản tin thông báo vào địa chỉ email do thành viên đăng ký trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp chúng tôi sẽ thông báo bằng các phương tiện khác.
 
Điều 11 : Sử dụng dịch vụ
 1. Các thành viên phải tuân thủ các quy định chung, và các hướng dẫn, quy định của từng dịch vụ riêng.
 2. Trong trường hợp công ty chúng tôi tiến hành bảo trì, nâng cấp hệ thống để nâng cấp dịch vụ, tiến hành bảo mật thông tin, hệ thống bị quá tải, và những trường hợp khác mang tính khách quan gây ảnh hưởng đến hệ thống, chúng tôi có thể dừng một phần, hoặc toàn bộ dịch vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh do việc dừng cung cấp với lý do trên gây ra.
 
Điều 12 : Các mục cấm

Khi sử dụng ghiencana.com , các thành viên sẽ không được vi phạm các mục cấm dưới đây.
 1. Vi phạm quy định sử dụng của ghiencana.com
 2. Đăng thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.
 3. Hành vi phạm tội.
 4. Xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ ( như bản quyền, thương hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh và những vấn đề khác liên quan) của ghiencana.com, và người khác.
 5. Gây tổn hại đến người khác thông qua ghiencana.com
 6. Làm tổn hại đến việc kinh doanh của công ty chúng tôi. Làm mất uy tín của công ty chúng tôi.
 7. Một thành viên đăng ký nhiều tài khoản để sử dụng.
 8. Những hành vi khác bị công ty chúng tôi coi không hợp lý.
Điều 13 : Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng
Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.
Ví dụ: Công ty TNHH Viễn Thông / Nguyễn Văn
Ví dụ: Ngô Gia / Hoà B
Ví dụ: 'dacsansoctrang', tạo không khoảng cách và không dấu
Email bạn nhập phải tồn tại, chúng tôi sẽ gửi mã kích hoạt vào email đó.
Vui lòng chọn đúng tỉnh/Thành Phố, khi đăng ký hoàn tất gian hàng chỉ có thể đăng tin, hưởng các chính sách khuyến mãi ở các nơi đã chọn.

© ongxanh.vn . All Rights Reserved.